Schacktips
Index
Lös problem
Spela på nätet!
Regler i pdf-fil (eng)
 
 

 

Schacknotation:
  1. Alla drag numreras från 1 och framåt med vits drag först följt direkt av svarts. Draget: 1. e4 e5 betyder att vits e-bonde går till rutan e4 och svarts e-bonde går till e5.
  2. Normalt skriver man pjäsens första bokstav före rutnumret utom för bonden. Ex "Tb1" = Tornet går till b1, "Sf5" = Springaren går till f5, "g5" = bonden går till ruta g5.
  3. Om två pjäser av samma sort kan gå till samma ruta skriver man vilken pjäs som flyttas, ex "Tab1" betyder att tornet på a går till b1.
  4. När en spelare slår en annan pjäs skriver man ex dxc6, betyder att d-bonden slår bonden på c6.
  5. När kungen blir hotat av någon pjäs, dvs "schackad", markeras detta med ett +, ex "Df7+"
  6. När kungen blir schackmatt i något drag, skrivs #, ex "De8#"
  7. 0-0 = Rockad på kungssidan: kungen till g-linjen, h-tornet till f-linjen.
  8. 0-0-0 = Rockad på damsidan: kungen till c-linjen, a-tornet till d-linjen.
  9. Ett stark drag kan markeras med ett utropstecken, ex "Sa4!"
  10. Ett svagt drag kan markeras med ett frågetecken, ex "Lc7?"


Öppningen

Starten av ett parti kallas för öppningen. I den är det viktigt att utveckla sina pjäser snabbt och försöka få kontroll över mittrutorna på brädet, (d4,d5,e4,e5). Den spelare som utvecklar snabbast och får kontroll i mitten har oftast ett övertag senare i spelet. Ett exempel på en öppning visas här nedan.

Spansk öppning, "Ruy Lopez"
1. e4 e5
Här uppnår både vit och svart två saker: dels får de kontroll på mitten genom sina bönder och dels öppnas vägen för en löpare och damen. Kontroll av mittrutorna är viktigt för att ge plats åt de egna pjäserna och dels också hindra motståndaren att besätta sina pjäser i mitten.

2. Sf3 Sc6
Med detta drag så utvecklar vit sin kungsspringare till en bra ruta, samtidigt som den attackerar svarts bonde på e5. Ett bra drag eftersom svart nu måste försvara sin bonde.
Svart gör också ett bra drag, utvecklar en springare och skyddar samtidigt sin bonde.

3. Lb5
Detta drag kännetecknar "Ruy Lopez"-öppningen, och det sätter press på den försvarande svarta springaren.
Svart behöver dock inte oroa sig, för efter 3... a6 4.Lxc6 dxc6 5.Sxe5, kan svart spela 5...Dd4 som hotar både bonden på e4 och springaren på e5.

Denna Ruy Lopez-variant är en populär öppning hos många spelare som spelar vitt. Vit har klart för att kunna göra rockad medans svart har hela kungssidan outvecklad.

Bindning av pjäser

Att binda eller låsa pjäser kan vara ett effektivt vapen. På bilden ses två olika exempel på det. Vits löpare på b5 låser effektivt svarts dam mot kungen. Den svarta damen är nu förlorad eftersom den inte kan flyttas utan att kungen blir i schack och slår damen löparen blir hon i sin tur slagen av springaren på c3!

Svart har också en låsning av den vite springaren på f3 mot vits dam. Springaren kan i och för sig flyttas men då blir den vita damen slagen så i praktiken kan den inte flyttas förrän den vita damen flyttas.

Gaffeln
Med en gaffel så attackeras två pjäser samtidigt av en pjäs. Eftersom motståndaren bara kan flytta en pjäs åt gången, måste han överge en av dem.
I exemplet till höger kan vit göra en ruskig gaffel mot svart, nämligen Sf7+! Ett förödande drag, springaren sätter inte bara kungen i schack utan hotar också damen, som också blir slagen eftersom svart måste flytta sin kung först.
Om det var svart som drog så kunde han spela b5 och gaffla både springaren på a4 och löparen på c4.

Dold attack 1

Det är alltid riskabelt att ha pjäser i linje med kungen. Här kan vit dra Te1+, svart måste flytta kungen och genast kan vit plocka springaren på e8. En dold attack på springaren!

Vit kan också göra ett annat bra drag, Lf2 som hotar tornet på c5 och också tornet på b6!

Dold attack 2

Här kan vit vinna svarts dam. Löparen på d3 står emellan damerna, men nu drar vit Lh7+ och hotar kungen och samtidigt står damerna mot varann. Svart måste avvärja kungshotet först så vit kan i nästa drag ta damen!

Avdragsschack

I läget på bilden är svart inte i schack, men när vit drar sin löpare på e2 till d3 och hotar svarts dam så hamnar svarts kung i schack eftersom vits torn nu har fritt fram mot den svarta kungen!

Dubbelschack

När två pjäser samtidigt hotar kungen kallas det för dubbelschack. Här kan svart utföra en sådan genom att dra Lxd3+. Både löparen på d3 och tornet på f8 hotar nu kungen som måste flytta sig.