Grundregler
Index
Lös problem
Spela på nätet!
Regler i pdf-fil (eng)
 
  Spelet går ut på att vinna genom att fånga motståndarens kung, detta kallas schackmatt.

Vit gör alltid det första draget och spelarna turas sedan om att flytta en pjäs åt gången.

De olika pjäserna har alla sitt speciella sätt att röra sig på, se nedan. En pjäs kan flyttas till en annan ledig ruta eller slå en av motståndarens pjäser.

Med undantag för hästen så kan ingen pjäs flyttas över eller genom andra pjäser.

En god regel är att när en spelare har rört en pjäs måste den flyttas.


 

Schackbrädet

består av 8 rader (1-8) och 8 linjer (A-H). Vit ställer upp sina pjäser på rad 1-2 och svart på rad 7-8. (Se bild) Om brädet är onumrerat ska båda spelarna ha en vit ruta längst ner till höger på sin sida. En annan regel: vit dam på vit ruta och svart dam på svart ruta.


Bonden

kan bara gå rakt framåt ett steg i taget utom den första gången då de kan gå två steg. Slå andra pjäser kan den bara göra snett framåt, se bild. Om en bonde kommer fram ända tills sista raden blir den förvandlad till vilken pjäs som helst, oftast då till en dam eftersom den är mest värd. Ett specialdrag som bonden kan göra kallas för "En passant", se nedan hur det utföres.


Springaren

rör sig på ett alldeles speciellt sätt. Den går ett steg fram och ett diagonalt eller så kan man säga två steg fram och ett åt sidan, se bild.
Notera att de rutor den kan gå till har alltid motsatt färg till den ruta den står på.


Speciellt nyttig i trånga lägen då den kan nå över andra pjäser. Lika värde som löparen eller som tre bönder.


Löparen

går diagonalt åt alla håll, se bild. Varje spelare har två löpare, en på vit ruta och en på svart och pga av deras speciella rörelsemönster stannar de alltid på var sin färg. Mest värdefull i öppna lägen då den har lång räckvidd på brädet. Värd lika som en springare eller tre bönder.


Tornet

går rätlinjigt åt alla håll (ej diagonalt). En stark pjäs eftersom den kan kontrollera och blockera öppna linjer. Dess värde motsvarar en löpare eller springare plus två bönder.

 


Damen

är utan tvekan den starkaste pjäsen på brädet. Den kan röra sig i alla riktningar på brädet och täcker därför ett stort område. Den är värd lika som två torn eller ett torn plus en löpare/springare och två bönder.


Tips: Gå inte ut för tidigt i spelet med damen för med många pjäser på bordet är den ett tacksamt mål att attackera för motståndaren.


Kungen

är inte så kraftfull men dock den viktigaste pjäsen för om den blir fångad så är spelet förlorat! Den kan gå åt alla håll men bara med ett steg i taget och bara till rutor där den ej är attackerad. Därför kan ej kungar stå brevid varandra och ej heller slå ut varandra.


Tips: Skydda kungen väl i början av partiet, senare i spelet med mindre pjäser kvar, kan den användas mer offensivt.


Rockad

sker mellan kungen och ett av tornen. Det är ett speciellt försvarsdrag där man flyttar kungen två steg åt det högra eller vänstra tornet och samtidigt flyttar in respektive torn innaför kungen. Se bild. Det är den enda gången i ett parti man får röra två pjäser i ett drag.

Rockaden har en del förbehåll:
Det får inte stå några pjäser mellan kungen och tornet.
Varken kungen eller tornet får ha flyttats innan rockad.
Kungen får inte vara attackerad på den ruta han flyttar ifrån, den ruta han passerar eller den ruta han stannar på.


En passant

är kanske det mest udda och ovanliga draget i schack. Inträffar endast då en spelare flyttar sin bonde två rutor från sin startposition, om då motspelaren är placerad som på bilden har han rätt att slå bonden som om den bara hade tagit ett steg. Detta måste då ske följande drag, ej senare.

Spelets utgång

Spelet kan sluta på tre sätt:
1) När någon av spelarna har infångat den andres kung.
2) Någon av spelarna ger upp.
3) Det blir oavgjort, i schack kallat: Remi.

1. När en spelares kung blir hotat av någon av motspelarens pjäser kallas det för att kungen är "i schack" och den som gör det hotande draget säger samtidigt högt till den andre: "Schack". Det finns då tre alternativ för den hotade spelaren: Flytta kungen till en ruta som ej är hotad, ställa en annan pjäs i vägen för hotet eller slå den hotande pjäsen. Om inget av detta är möjligt att göra är kungen förlorad och det kallas då för att kungen är "Schackmatt!"

2. En spelare kan när som helst ge upp spelet. Det inträffar oftast när den spelaren har tappat i material, dvs har en eller flera pjäser mindre än den andre och utsikterna till vinst eller åtminstone remi är ytterst små.

3. Remi (oavgjort) kan uppstå på flera sätt, ett ex då spelarna har slagit ut nästan alla varandras pjäser men ingen har uppnått något övertag. Den ene spelaren erbjuder då den andre remi och om denne accepterar det så slutar partiet så.

Ett annat sätt ett parti kan sluta remi på uppstår om den ene av spelarna inte kan flytta någon annan pjäs än kungen och den i sin tur bara kan gå till rutor som är hotade. Det kallas för "Patt" och innebär remi. Det finns också ytterligare ett antal sätt som kan sluta remi, fullständiga regler finns här.